• حداقل طول 4 کاراکترها.

بنام خدا

سامانه جامع شهدای شهرستان استهبان(صحیفه سرخ)

کاربرگرامی شما میتوانید با استفاده از سامانه صحیفه سرخ از اطلاعات شهدای شهرستان استهبان بهره مند شوید که این اطلاعات شامل:

  • وصیت نامه شهدای شهرستان استهبان
  • زندگی نامه شهدای شهرستان استهبان
  • تصاویر رزمندگان شهرستان استهبان
  • فالنامه شهدا
  • آثار شهدای شهرستان استهبان
  • بانک اطلاعات شهدای شهرستان استهبان
  • دوبیت شعر در وصف شهدای شهرستان استهبان
  • مصاحبه با خانواده شهدای شهرستان استهبان

با نصب اپلیکیشن میقات نور به کلیه اطلاعات دستیابی پیدا میکنید